Izziņa par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (fiziskām personām)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskai personai, lai saņemtu "Izziņu par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus" Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums un tam jāpievieno nepieciešamie dokumenti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas iegādājas eļļas atkritumus izmantošanai apkurē.
Termiņš:
Viena mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija