Izziņa par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus (fiziskām personām)
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskai personai, lai saņemtu "Izziņu par tiesībām iegādāties eļļas atkritumus" Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums un tam jāpievieno nepieciešamie dokumenti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas iegādājas eļļas atkritumus izmantošanai apkurē.
Termiņš:
Viena mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VID ģenerāldirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, attiecīgu iesniegumu iesniedzot VID Talejas ielā 1, Rīgā vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz VID e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, vai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.29.