Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Apes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: APES NOVADA DOME
Nosaukums pašvaldībā: Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām APES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Izvēlētā teritorija: Apes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pircējam (fiziskai vai juridiskai personai) jāiesniedz iesniegums par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu, kuram pievienots: pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu); pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Apes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes nov., LV-4337
Tālrunis: 64307218
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus