Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN saņemšana
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana. Izziņa par NĪN parāda neesamību (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pašvaldības par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu izziņu, persona Valmieras pilsētas pašvaldībai iesniedz iesniegumu vai vēršas klātienē pie nodokļu speciālista pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienests
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Nodokļu (nodokļu) ekonomiste Ilze Ķirse, ilze.kirse@valmiera.lv, 64207128
vai Nodokļu (nodevu) administratore Inga Markava, inga.markava@valmiera.lv, 64207856
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasītā izziņa tiek sagatavota 3 (trīs) darba dienu laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Finanšu dienests
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Nodokļu (nodokļu) ekonomiste Ilze Ķirse, ilze.kirse@valmiera.lv, 64207128
vai Nodokļu (nodevu) administratore Inga Markava, inga.markava@valmiera.lv, 64207856
Darba laiki