Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana. Izziņa par NĪN parāda neesamību
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Nosaukums pašvaldībā: Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana. Izziņa par NĪN parāda neesamību (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam. Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pašvaldības par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja NĪN maksātājs nepiekrīt maksājamā nodokļa summas pārskatīšanas rezultātam, viņš to var apstrīdēt pašvaldības domes priekšsēdētājam.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 1998.01.01.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.12.05.