Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisku pasākumu saskaņošana (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 dienu laikā  no pieteikuma saņemšanas dienas
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums publiska pasākuma saskaņošanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1