Nodokļu atvieglojumi saskaņā ar starptautisko līgumu nosacījumiem
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu atvieglojumu piemērošanai nodokļu maksātājs aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kura var piemērot starptautiskajā līgumā noteiktos nodokļu atvieglojumus un kura ir rezidents  starptautiskā līguma izpratnē.
Termiņš:
Apliecību – iesniegumu apstiprina 30 dienu laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsagatavo noteiktas formas izstrādātas iesnieguma veidlapas atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2001. noteikumiem Nr.178 "Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi".
Iesniegumu iesniedz klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā vai nosūta pa pastu.
Papildus iekasēto nodokļu summu atmaksā likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.pantā noteiktajā kārtībā un termiņos.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...