Valsts amatpersonu saraksti
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Valsts vai pašvaldību institūcijas vadītāji vai to pilnvarotās personas iesniedz Valsts amatpersonu sarakstus vai to grozījumus Valsts ieņēmumu dienestā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Publiskas personas institūcijās.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pirmoreiz iesniedzot valsts amatpersonu sarakstu elektroniskā veidā, tajā norāda visas minētajā institūcijā strādājošās valsts amatpersonas, kuras par tādām uzskatāmas saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.
Turpmāk institūcijas vadītājs 15 dienu laikā iesniedz grozījumus valsts amatpersonu sarakstā. Par grozījumiem sarakstā uzskata amatpersonas amata vai darba vietas maiņu.
Valsts amatpersonu sarakstus vai to grozījumus iesniedz elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai. Aizpilda veidlapu „Valsts amatpersonas, kurām jāaizpilda deklarācija” (valsts amatpersonu saraksts).
Valsts amatpersonu saraksti vai to grozījumi jāiesniedz likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajā termiņā.
Valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība ir noteikta
Ministru kabineta 22.10.2002. noteikumos Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nākošā dienā pēc dokumenta iesniegšanas (parasti vienas diennakts laikā) uz dokumenta parakstītāja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts paziņojums par iesniegtā dokumenta pieņemšanu un iekļaušanu VID datubāzē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma