Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: TUKUMA NOVADA DOME
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, iesniedz:
1. Iesniegumu;
2. Līguma kopiju, kas noslēgts ar zemes īpašnieku  par zemes dzīļu izmantošanu, ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks;
3. Ziņas par personas kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu, izņemot gadījumu, kad zemes dzīles paredzēts izmantot atpūtas vai tūrisma pasākumiem;
4. Darbu programmu, izņemot gadījumu, ja atļauja vai licence tiek izsniegta derīgo izrakteņu ieguvei;
5.  Zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas karte vai plāns;
6. Ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas kultūras pieminekļu aizsargjoslā – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju;
7. Atļaujas saņemšanai – derīgo izrakteņu atradnes pasi un dokumentu, kurā norādīts Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra piešķirtais derīgo izrakteņu ieguves limits.
8. Ja zemes dzīļu izmantošanas tiesības piešķirtas konkursa vai izsoles kārtībā – komisijas lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Tukuma novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 66954854
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Kontaktpersona: Lietvede Līga Siliņa (216.kab.)

Pirmdienās 14.00 - 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 12.00

Tālrunis 63107236; 28337177
E-pasts: liga.silina@tukums.lv