Audžuģimene
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Nosaukums pašvaldībā: Audžuģimene, Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
• Audžuģimenes statusa iegūšana, atņemšana, izbeigšana.
• Bērna ievietošana un uzturēšanās izbeigšana audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Valmieras bāriņtiesai, iesniegumu var iesniegt klātienē (uzrādot personas apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti).;  juridiska persona, ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību, vai portālā www.latvija.lv. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras bāriņtiesa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu var saņemt klātienē vai pa pastu kā ierobežotas pieejamības informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras bāriņtiesa
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki