Algas nodokļa grāmatiņa
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Algas nodokļa grāmatiņas nodrošina nodokļu maksātāju uzskaiti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksāšanas kontroli, pareiza neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu piemērošanu.
Algas nodokļa grāmatiņa ir ieraksts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Nodokļu informācijas sistēmā. Elektroniska dokumenta formā tā ir pieejama, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un to uztur Valsts ieņēmumu dienests. Algas nodokļa grāmatiņas, kas laika posmā līdz 2014.gada 1.jūnijam izsniegtas papīra veidā, nav derīgas un izmantojamas pēc 2014.gada 1.jūnija un VID tās automātiski aizstāj ar elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir jebkura fiziskā persona, Latvijas Republikas rezidents
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai nodokļa maksātājam piešķirtu algas nodokļa grāmatiņu, nodrošinātu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktā neapliekamā minimuma piemērošanu un izdarītu ierakstus, uz kuru pamata piemēro likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteiktos nodokļa atvieglojumus un nodokļa papildu atvieglojumus, nodokļa maksātājs iesniedz VID iesniegumu par grāmatiņas piešķiršanu un paziņojumu par apgādībā esošām personām. Ja VID rīcībā nav informācijas, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem vai nodokļa papildu atvieglojumiem, maksātājs iesniedz VID informāciju, kas pamato nodokļa atvieglojumu vai nodokļa papildu atvieglojumu piemērošanu. Šos dokumentus nodokļa maksātājs iesniedz elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) vai apliecinot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu. Minētos dokumentus var iesniegt VID arī papīra formā griežoties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.
EDS, izmantojot elektroniskās grāmatiņas funkcionalitāti, iespējams:
• pieprasīt elektronisko grāmatiņu, ja tāda nav izsniegta;
• aplūkot elektroniskās grāmatiņas saturu;
• iesniegt elektronisko grāmatiņu galvenajā ienākumu gūšanas vietā (tostarp paziņot darba devējam vai citai institūcijai elektroniskās grāmatiņas sensitīvo informāciju par invaliditāti, politiski represētās personas statusu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu);
• izņemt elektronisko grāmatiņu no galvenās ienākumu gūšanas vietas;
• paziņot par personas ņemšanu apgādībā;
• paziņot par personas apgādības pārtraukšanu/anulēšanu;
• iesniegt papildu ziņas par apgādībā esošām personām;
• izdrukāt elektronisko grāmatiņu.

Fiziskajām personām, kurām nav iespējams izmantot EDS, VID klientu apkalpošanas centros ir nodrošināta iespēja saņemt elektroniskās grāmatiņas un tajā esošās informācijas izdruku no VID Nodokļu informācijas sistēmas.
Pielikums Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumiem Nr.304 „Paziņojums
par apgādībā esošām personām”, pieejams tiesību aktu vietnē www.likumi.lv
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...