Muitas maksājumu atmaksa vai novirzīšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pārmaksāto muitas maksājumu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto, pamatotības izvērtēšana, atmaksa vai novirzīšana citu nodokļu maksājumu parādu segšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
VID pieņem lēmumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums ir sagatavojams brīvā formā.
Iesniegumu var iesniegt:
- elektroniski pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai;
-  elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
- klātienē VID;
- nosūtot pa pastu.
VID veic pārmaksāto nodokļu, t.sk. kļūdaini ieskaitīto, pamatotības izvērtēšanu, atmaksu vai novirzīšanu citu nodokļu maksājumu parādu segšanai.
Plašāka informācija pieejama VID tīmekļvietnē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID klientu apkalpošana Rīgā
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja nodokļu administrācija pieņem lēmumu par maksājumu atmaksāšanu vai novirzīšanu, pārskaitījumu veic 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
Lēmumu nodokļu maksātājs saņem VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ja ir EDS lietotājs, ja nav EDS lietotājs, tad to nosūta uz deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978