Nodokļu maksātāju reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Uzsākot apliekamo darījumu veikšanu, nodokļu maksātāji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā.
VID PVN maksātāju reģistrā kā apliekamas personas reģistrē:
1) fiziskās personas;
2) juridiskās personas;
3) personālsabiedrības;
4) personu grupas pilnvaroto fizisko personu, ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata;
5) ja citas dalībvalsts nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, − vienu no šādām personām:
a) citas dalībvalsts nodokļa maksātāju,
b) tā pilnvaroto personu iekšzemē;
6) ja trešās valsts vai trešā teritorijas nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, reģistrē:
a) trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju;
b) tā pilnvaroto personu iekšzemē;
6) PVN grupu, norādot PVN grupas galveno uzņēmumu, kurš uzņemas saistības PVN grupas vārdā iesniegt nodokļa deklarācijas un pildīt citas apliekamās personas pienākumus;
7) fiskālo pārstāvi.
Tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā ir nodokļu maksātājiem, kuru ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 EUR.
Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Pievienotās vērtības nodokļa grupas reģistrācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Pievienotās vērtības nodokļa īpašā režīma deklarācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Pievienotās vērtības nodokļa taksācijas perioda deklarācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrs