Nodokļu maksātāju reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Uzsākot apliekamo darījumu veikšanu, nodokļu maksātāji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID)  pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā.
VID PVN maksātāju reģistrā kā apliekamas personas reģistrē:
1) fiziskās personas;
2) juridiskās personas;
3) personālsabiedrības;
4) personu grupas pilnvaroto fizisko personu, ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata;
5) ja citas dalībvalsts nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, − vienu no šādām personām:
a) citas dalībvalsts nodokļa maksātāju,
b) tā pilnvaroto personu iekšzemē;
6) ja trešās valsts vai trešā teritorijas nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, reģistrē:
a) trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju;
b) tā pilnvaroto personu iekšzemē;
6) PVN grupu, norādot PVN grupas galveno uzņēmumu, kurš uzņemas saistības PVN grupas vārdā iesniegt nodokļa deklarācijas un pildīt citas apliekamās personas pienākumus;
7) fiskālo pārstāvi.
Tiesības nereģistrēties VID PVN maksātāju reģistrā ir nodokļu maksātājiem, kuru ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 40 000 EUR.
Plašāka informācija Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nereģistrētu nodokļa maksātāju, citas dalībvalsts nodokļa maksātāju vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju reģistrē VID PVN maksātāju reģistrā, pamatojoties uz reģistrācijas iesniegumu (MK 03.01.2013. noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 2.pielikums "Iesniegums reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā" vai 3.pielikums “Citas dalībvalsts nodokļa maksātāja un trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja iesniegums reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā”), ko iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā.
Iesniegumu var iesniegt:
- klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas vietā;
- nosūtīt pa pastu - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978;
- elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: vid@vid.gov.lv;
- izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) (dokumentu grupa: Citi – Informācija VID);
- Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra reģionālajā iestādē vienlaikus ar pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
VID klientu apkalpošana Jelgavā
VID klientu apkalpošana Jēkabpilī
VID klientu apkalpošana Liepājā
VID klientu apkalpošana Rēzeknē
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par personas (izņemot PVN grupu) reģistrāciju VID PVN  maksātāju reģistrā VID paziņo VID  tīmekļa vietnē, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ja persona ir šīs sistēmas lietotāja vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978