Nodokļu maksātāju reģistrācija Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļu maksātāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Uzsākot apliekamo darījumu veikšanu, nodokļu maksātāji reģistrējas VID  pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. Tiesības nereģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ir nodokļu maksātājiem, kuru ar nodokli apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 EUR.
VID PVN maksātāju reģistrā kā apliekamas personas reģistrē:
1) fiziskās personas;
2) juridiskās personas;
3) personālsabiedrības;
4) personu grupas pilnvaroto fizisko personu, ja personu grupa kopīgas saimnieciskās darbības veikšanai darbojas uz līguma pamata;
5) ja citas dalībvalsts nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, − vienu no šādām personām:
a) citas dalībvalsts nodokļa maksātāju,
b) tā pilnvaroto personu iekšzemē;
6) ja trešās valsts vai trešā teritorijas nodokļa maksātājs iekšzemē veic vismaz vienu ar nodokli apliekamu darījumu, reģistrē tā pilnvaroto personu iekšzemē;
6) PVN grupu, norādot PVN grupas galveno uzņēmumu, kurš uzņemas saistības PVN grupas vārdā iesniegt nodokļa deklarācijas un pildīt citas apliekamās personas pienākumus;
7) fiskālo pārstāvi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nereģistrētu nodokļa maksātāju, citas dalībvalsts nodokļa maksātāju vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju reģistrē VID PVN maksātāju reģistrā, pamatojoties uz reģistrācijas iesniegumu, ko iesniedz VID. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski ar drošu elektronisko parakstu vai
EDS.
Reģistrācijas iesnieguma veidlapa (MK 03.01.2013. noteikumu Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai” 2.pielikums "Iesniegums reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā") ir pieejama VID mājas lapā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
VID klientu apkalpošana Daugavpilī
Parādīt visus...
E-pasts vid@vid.gov.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA