Pašvaldības zemes un nedzīvojamo telpu noma(Rucavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas iegūt nomas tiesības uz Rucavas novada pašvaldībai piederošām nedzīvojamām telpām (ēkām) iesniedz Rucavas novada pašvaldībā iesniegumu. Nedzīvojamo telpu nomas tiesības tiek noteiktas izsolē saskaņā ar izsoles noteikumos ietverto izsoles kārtību un procedūru, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus. Pēc izsoles nomas tiesību ieguvējs paraksta nomas līgumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rucavas novada dome
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.25.