Dzīvnieku kapsētas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai dzīvnieku kapsēta varētu uzsākt darbību, tās valdītājam nepieciešams veikt kapsētas reģistrāciju PVD. Dzīvnieku kapsētas valdītājs iesniegumu dzīvnieku kapsētas reģistrācijai kopā ar tam pievienotu akta kopiju par dzīvnieku kapsētas pieņemšanu ekspluatācijā iesniedz PVD. PVD 10 darba dienu laikā izskata pieteikumu, piešķir reģistrācijas numuru, datus iekļauj reģistrā un sagatavo reģistrācijas apliecību pēc kapsētas valdītāja pieprasījuma.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pierpasīšana
Iesniedzot dokumentus klātienē, jāiesniedz pievienoto dokumentu kopijas. Nosūtot pa e-pastu – e-parakstīts iesniegums un skenēti dokumenti. Iesniegums (rakstisks vai e-parakstīts pieteikums pārtikas aprites uzņēmuma reģistrācijai); Akts par dzīvnieku kapsētas pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecību (kopija vai skenēts dokuments).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...
E-pasts