Naktspatversmes pakalpojums (Valmieras pilsēta)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Naktspatversmes pakalpojums nodrošina naktsmītni, vakariņas un personiskās higiēnas iespējas pilngadīgām personām bez reģistrētas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).
Personas var uzturēties naktspatversmē 90 naktis kalendārajā gadā. Ja persona pilda klientu līdzdarbības pienākumus, Pārvalde, pamatojoties uz personas sociālo un funkcionālo spēju novērtējumu, var pagarināt personas uzturēšanās laiku naktspatversmē.
Lai saņemtu naktspatversmes pakalpojumu, personai ierodoties naktspatversmē, jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt naktspatversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.
Krīzes situācijā nonākušām personām lēmumu par naktspatversmes pakalpojuma piešķiršanu līdz septiņām naktīm pieņem pakalpojumu sniedzējs, par to informējot Pārvaldi.
Persona, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, naktspatversmes pakalpojumu ir tiesīga izmantot ne ilgāk par trīs mēnešiem laika periodā no oktobra līdz aprīlim (ieskaitot).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
No oktobra līdz aprīlim

Paziņojums

Pakalpojums nav pieejams no maija līdz septembrim

Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras pilsētā
(Valmieras pilsētas dome; saistošie noteikumi; 268; 2017.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.13.