Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanos vai izbeigšanos (Stopiņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: STOPIŅU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma  rašanos vai izbeigšanos šādos gadījumos:

1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa — viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas;

2) ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības — viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas;

3) ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu — viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.

Par pašvaldības neinformēšanu no nodokļa maksātāja piedzen nekustamā īpašuma nodokļa summu, kas maksājama par periodu no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās dienas, un soda naudu 30 procentu apmērā no nodokļa summas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
30 dienu laikā, ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde, un ne vēlāk kā 15 dienu laikā paziņo par to iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums un, ja nepieciešams, papildus dokumenti, lai paziņotu par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma  rašanos vai izbeigšanos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Ulbrokas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 66954851
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Pasts
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 67910518
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene Klātiene
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 66954851
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130
Tālrunis: 67910518
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki