Jaunas novietnes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus un kura veido vienu epidemioloģisko vienību.Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieka un  turētāja pienākums ir reģistrēt novietni.    
Jaunu novietni var reģistrēt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), tikai Lauku atbalsta dienestā reģistrētiem klientiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Pēc Novietnes kartītes un  maksājuma saņemšanas tiek reģistrēta jauna Novietne Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā.
Jaunu novietni var reģistrēt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jaunu novietni var reģistrēt elektroniski ZM nozares portāla  Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Ja jaunas novietnes reģistrēšanai  tiek iesniegts  pieprasījums elektroniska dokumenta vai papīra formā, Datu centrs triju dienu laikā un  pēc  maksājuma   saņemšanas LDC kontā  reģistrē  informāciju elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jaunas Novietnes reģistrēšana ZM EPS
Pasts Jaunas novietnes reģistrācija
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67027240
Fakss: 67027006
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus