Jaunas novietnes reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai uz laiku tur lauksaimniecības dzīvniekus vai akvakultūras dzīvniekus un kura veido vienu epidemioloģisko vienību. Lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieka pienākums ir reģistrēt novietni.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura juridiska vai fiziska persona, kurai ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā un kura ir reģistrējusies PMLP
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Pēc Novietnes kartītes un  maksājuma saņemšanas, tiek reģistrēta jauna Novietne Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmā. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Atvieglojumi:
Nav
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Ja jauna novietne tiek reģistrēta ZM EPS sistēmā, sistēmas lietotājam elektroniski tiks nosūtīts rēķins par jaunas novietnes reģistrēšanu.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Jaunas novietnes reģistrēšana Vienība 5,69 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Iestādes pakalpojumu cenrādis