Pieteikums bērna uzņemšanai 1.klasē (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei Valmieras pilsētas mācību iestādes 1.klasē tajā kalendārā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.

Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vienu gadu vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu (medicīniskā izziņa 026/u) vai psihologa atzinumu.
Pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasē notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1.marta līdz 30.aprīlim.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pēc lēmuma pieņemšanas Valmieras Izglītības pārvalde nosūta vecākiem izziņu par vietas piešķiršanu iestādē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1.klasē notiek kārtējā kalendārā gada ietvaros no 1.marta līdz 30.aprīlim.
Gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi, vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki) noteikumos noteiktā kārtībā piesaka bērnu pamatizglītības apguvei iestādes 1.klasē, aizpildot pieteikumu, ko iesniedz Valmieras pilsētas pašvaldībā.
Ja bērns vēl neuzsāks mācības 1.klasē, pieteikumam jāpievieno ģimenes ārsta atzinums (medicīniskā izziņa 026/u) vai psihologa atzinums.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas Valmieras Izglītības pārvalde nosūta vecākiem izziņu par vietas piešķiršanu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus