Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Jebkura persona var Uzņēmumu reģistra informācijas portālā https://info.ur.gov.lv brīvpieejā un bez maksas redzēt informāciju par visiem tiesību subjektiem (uzņēmumi, biedrības u.c.). UR informācijas portālā var pašapkalpoties - informāciju skatīties tiešsaistē vai taisīt ekrānšāviņu, vai taisīt izdruku.
Ja nepieciešama oficiāla izziņa (ar pašrocīgu parakstu papīra izziņas gadījumā vai e-parakstu elektroniskas izziņas gadījumā) no Uzņēmumu reģistra, tad jebkura persona var saņemt aktuālo vai vēsturisko (jeb visu iepriekš reģistrēto) informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem par tiesību subjektu (uzņēmumu, biedrību, politisko partiju u.c.), fizisku personu, vai juridisku faktu (līgumu). Izziņa ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ikviens var pieprasīt un saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra vestajiem trīspadsmit reģistriem
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Informāciju saņemt var uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem
Samaksa par  pakalpojuma soli: Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem
Normatīvie akti:
Ministru kabineta noteikumi Nr.1525 "Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem"
Apmaksa:
Latvija.lv, Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Maksa par izziņas saņemšanu e-pakalpojumā ir 6,00 eiro.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Dokumenta kopija no reģistrācijas lietas (divu darbdienu laikā) tiešsaistē Skaits 6,00 EUR
Dokumenta kopija no reģistrācijas lietas (trīs darbdienu laikā) neizmantojot tiešsaisti Skaits 9,00 EUR
Dokumenta kopija no Uzņēmumu reģistra lietvedības lietas (piecu darbdienu laikā) Skaits 4,50 EUR
Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radīto datu atlase, izmantojot īpašas atlases metodes un kritērijus (t.sk.datu noformēšana) Skaits 50,70 EUR
Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana pirms iesniegšanas reģistrācijai (vienas darbdienas laikā) Skaits 25,00 EUR
Reģistrācijas apliecības (dublikāta) izsniegšana (trīs darbdienu laikā) Skaits 12,20 EUR
Papildus maksa par katru nākamo stundu (pēc 3h) Uzņēmumu reģistra rīcībā esošo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā radīto datu atlase, izmantojot īpašas atlases metodes un kritērijus (t.sk. datu noformēšana) Stunda 17,00 EUR
Pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana pirms iesniegšanas reģistrācijai (piecu darba dienu laikā) Skaits 15,00 EUR
Pieteikuma iesniegšana komercķīlas dzēšanas (tai skaitā uz tiesas nolēmuma pamata), cesijas, pārvaldnieka, paziņojuma par komercķīlas tiesības izlietošanu reģistrācijai Skaits 10,10 EUR
Gada pārskata informācija (divu darbdienu laikā) Skaits 2,55 EUR
Standartizētā izziņa no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem (divu darba dienu laikā), izmantojot tiešsaisti portālā www.latvija.lv Skaits 6,00 EUR
Pieteikuma iesniegšana jaunas komercķīlas, pārjaunojuma, grozījumu, komercķīlas ņēmēja maiņas (ja notiek uzņēmuma reorganizācija vai pāreja) reģistrācijai Skaits 12,10 EUR
Regulāra informācijas izsniegšana, tajā skaitā regulāra atjauninātas informācijas izsniegšana Skaits 88 689,02 EUR
Vēsturiskās informācijas izsniegšana Skaits 113 061,39 EUR
Standartizēta apjoma un veida izziņa no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem neizmantojot tiešsaisti (divu darbadienu laikā) Skaits 9,00 EUR
Izziņa par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti (divu darba dienu laikā) Skaits 9,00 EUR
Izziņa angļu, vācu vai krievu valodā par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti (piecu darba dienu laikā) (aktuālā informācija) Skaits 30,00 EUR
Cita veida izziņa par informāciju no reģistrācijas lietas (trīs darbadienu laikā) Skaits 13,60 EUR
Izziņa angļu, vācu vai krievu valodā par to, ka informācija Uzņēmumu reģistra reģistros nav ierakstīta, grozīta, reģistrēta vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistrā nav iesniegti (piecu darba dienu laikā) aktuālā infaktuālā un vēsturiskā informācija Skaits 51,00 EUR
Izziņa par reliģiskās organizācijas darbības nepārtrauktību (15 dienu laikā) Skaits 11,25 EUR
Izziņa par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem attiecībā uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētu subjektu vai juridisko faktu (15 dienu laikā) Skaits 11,25 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumu cenrādis