Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 64 euro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu iestāde pieņem 10 darba dienu laikā.
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pabalstu, klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu - pasi vai ID karti) jāaizpilda iesniegums, kas adresēts Valmieras pilsētas pašvaldības iestādei "Sociālo lietu pārvalde". Kā arī jāiesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem (par pēdējiem trīs mēnešiem), kā arī kopā ar sociālā darba speciālistu jāaizpilda deklarācija, kurā norāda ģimenes (personas) ienākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde Sociālo lietu pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207153,64210690
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsta saņemšana notiek klātienē Valmieras pilsētas pašvaldības iestādē "Sociālo lietu pārvalde" Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 105.kabinetā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus