Aktuālais un iepriekšējais personas kods
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt no Iedzīvotāju reģistra ziņas par personas aktuālo personas kodu un ziņas par iepriekšējiem personas kodiem, ja tādi ir.
Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt esošo vai iepriekšējo personas kodu. Personas vārds un uzvārds pakalpojumā netiek sniegts.
Pakalpojumā tiek sniegta informācija arī gadījumā, ja persona, kuras personas kods tiek pārbaudīts, ir mirusi, vai viņai ir zudis tiesiskais statuss Latvijas Republikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumā identificēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts bez aiztures.

Paziņojums

Iespējami plānveida vai neplānveida pārtraukumi.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma saņemšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma saņemšana
Normatīvie akti:
Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
Apmaksa:
Latvija.lv, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Atbilstoši MK 29.08.2017. noteikumu Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.6.apakšpunktam
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra Informācija par vienu personu 2,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts nodeva par aktuālo un iepriekšējo personas kodu