Aktuālais un iepriekšējais personas kods
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt no Iedzīvotāju reģistra ziņas par personas aktuālo personas kodu un ziņas par iepriekšējiem personas kodiem, ja tādi ir.
Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt esošo vai iepriekšējo personas kodu. Personas vārds un uzvārds pakalpojumā netiek sniegts.
Pakalpojumā tiek sniegta informācija arī gadījumā, ja persona, kuras personas kods tiek pārbaudīts, ir mirusi, vai viņai ir zudis tiesiskais statuss Latvijas Republikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumā identificēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts bez aiztures.

Paziņojums

Iespējami plānveida vai neplānveida pārtraukumi.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Aktuālais un iepriekšējais personas kods
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1