Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LĪVĀNU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Lai saņemtu palīdzību pašvaldības dzīvokļa īres tiesību iegūšanai ir jāreģistrējas attiecīgā reģistrā.
Līvānu novada pašvaldībā ir sekojoši reģistri:
• Neatliekamās palīdzības nodrošināšanas grupa;
• Pirmās kārtas palīdzības grupa;
• Pirmās kārtas palīdzības grupa (bez vecāku gādības palikušie bērni);
• Vispārējā kārtībā reģistrējamā grupa;
• Jauno ģimeņu grupa;
• Uzaicināto speciālistu grupa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijā mēneša laikā, lēmums tiek pieņemts tuvākajā Domes sēdē.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Brīdinājums
Iesniegums netiek skatīts līdz tiek saņemti visi nepieciešamie dokumenti.
Normatīvie akti
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
(Saeima; likumi; 0; 2002.01.01.)
Par dzīvojamo telpu īri
(Augstākā Padome; likumi; 0; 1993.04.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LĪVĀNU NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.10.10.