Izziņa par plānotās darbības atbilstību Līvānu novada Teritorijas plānojumam
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Pirms paredzamās darbības uzsākšanas, nepieciešams noskaidrot nekustamā īpašuma plānotās izmantošanas atbilstību Līvānu novada teritorijas plānojumam. Izziņa par nekustamā īpašuma plānoto izmantošanu atbilstoši Līvānu novada teritorijas plānojumam nepieciešama plānojot zemes apmežošanu, derīgo izrakteņu ieguvi vai apbūvi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas, kuru nekustamais īpašums atrodas Līvānu novada teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments