Apbedīšanas pabalsts (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Līvānu novads, apbedīšanu. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 120,00 EUR.
Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir tad, ja šīs personas pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē bija deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu trīs darba dienu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz:
• iesniegums ar apliecinājumu, ka persona apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu;
• miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Dzimtsarakstu nodaļa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307265
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 301. un 308.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu trīs darba dienu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts dzim@livani.lv