Eiropas patenta apstiprināšana vai attiecināšana Latvijā (pretenziju tulkojuma iesniegšana)
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Triju mēnešu laikā pēc tam, kad Eiropas patentu iestāde publicējusi Eiropas patenta pieteikumu Eiropas patentu iestādes oficiālajā izdevumā, patenta īpašnieks iesniedz Patentu valdei Eiropas patenta pretenziju tulkojumu latviešu valodā un samaksā maksu par publikāciju. Eiropas patents, kurā Latvija ir norādītā valsts, piešķir tādas pašas tiesības kā nacionālais patents, sākot ar dienu, kad publicēts Eiropas patentu iestādes paziņojums par patenta piešķiršanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Eiropas patenta īpašnieks vai viņa pārstāvis profesionālais patentpilnvarnieks.
Termiņš:
Patentu valde iespējami īsā laikposmā Patentu valdes oficiālajā izdevumā publicē tulkojumu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1. Noteikta parauga iesniegumu;
2. Eiropas patenta pretenziju tulkojumu latviešu valodā;
3. Pārstāvja pilnvaru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc tam, kad ir saņemts attiecīgs iesniegums un samaksāta noteiktā maksa, Patentu valde pārbauda, vai pretenziju tulkojums atbilst oriģinālam. Ja pretenziju tulkojumā ir gramatiskas, terminoloģiskas vai citas kļūdas, Patentu valde to paziņo pieteicējam, iesakot veikt labojumus. Pēc tulkojuma saskaņošanas Patentu valde tulkojumu publicē oficiālajā izdevumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus