Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (Valmieras pilsēta)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu likums
(Saeima; likumi; 2005.04.15.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valmieras pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.13.