Augu šķirnes licences līguma reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Selekcionāra tiesību īpašnieks savas tiesības izmantot aizsargāto augu šķirni par ienākumu avotu ir tiesīgs nodot citai personai uz savstarpējas vienošanās pamata, noslēdzot licences līgumu. Licences līgums jāreģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā. Nereģistrēts licences līgums nav spēkā.
Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē personas iesniegto aizsargātas augu šķirnes licences līgumu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ar attiecīgās augu šķirnes selekcionāra tiesību īpašnieku vai ar tā pilnvaroto pārstāvi, kurš norādīts Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā, noslēgusi licences līgumu par aizsargātās augu šķirnes izmantošanas tiesību piešķiršanu
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informācija par publisko reģistru
Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrs
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3