Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Par katru noslēgto laulību garīdznieks 14 dienu laikā paziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai, iesniedzot klātienē vai atsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu.  Dzimtsarakstu nodaļa ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 0; 2013.01.01.)
Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības
(Ministru kabinets; likumi; 0; 1993.09.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rucavas novada dome
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.08.21.