Atļaujas izsniegšana ēku būvniecībai (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Būvniecība ietver projektēšanu un būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Būvatļauju, kas tiek izsniegta 2. un 3. grupas būvēm, var saņemt mēneša laikā.
Apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu, kas tiek izsniegti 1. grupas būvēm, iespējams saņemt 7 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Būvniecības iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1