Atļaujas izsniegšana ēku būvniecībai (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Būvniecība ietver projektēšanu un būvdarbus, kuru rezultātā tiek uzlabotas esošās vai radītas jaunas būves ar noteiktu funkciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Būvatļauju, kas tiek izsniegta 2. un 3. grupas būvēm, var saņemt mēneša laikā.
Apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu, kas tiek izsniegti 1. grupas būvēm, iespējams saņemt 7 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 0; 2014.10.01.)
Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 2014.10.01.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rucavas novada dome
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.24.