Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā (Rucavas novada būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Rucavas novada dome
Īss apraksts:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā pasūtītājs Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments