Veterinārā robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts publicēts Komisijas Lēmumā 2007/275/ "Par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā
ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK".
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Kravas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona uzrāda kravu kontrolei un iesniedz kravas pavaddokumentus:

• oriģinālais veterinārais sertifikāts;
• kravas pavaddokumenti.
Lai eksportētu dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm Eiropas Kopienas teritorijā un Eiropas Ekonomiskajā zonā, ir jālieto Kopējais veterinārais ievešanas dokuments (KVID), izmantojot TRACE (datorizēta, integrēta veterinārā sistēma jeb Kopienas tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēma).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kontroles punkts "BFT"
Robežkontroles punkts "Daugavpils"
Robežkontroles punkts "Grebņeva"
Robežkontroles punkts "Lidosta Rīga"
Robežkontroles punkts "Pāternieki"
Parādīt visus...
Klātiene
Kontroles punkts "BFT"
Robežkontroles punkts "Daugavpils"
Robežkontroles punkts "Grebņeva"
Robežkontroles punkts "Lidosta Rīga"
Robežkontroles punkts "Pāternieki"
Parādīt visus...