Veterinārā robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts publicēts Komisijas Lēmumā 2007/275/ "Par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā
ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK".
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informācija par noteiktajiem drošības pasākumiem (ievešanas aizliegumiem)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Informācija par trešo valstu atzītajiem uzņēmumiem
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Paziņošana izmantojot TRACE priekšrocības
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Vairāk par veterināro robežkontroli
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2