Veterinārā robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Kravas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona uzrāda pārbaudei kravu un iesniedz kravas pavaddokumentus.  Personai, kas ir atbildīga par kravu, jāpaziņo par to pirms sūtījuma faktiskas saņemšanas tā robežkontroles punkta veterinārajam personālam, kam  produkti ir jāuzrāda, izmantojot kopīgo veterināro ievešanas dokumentu (KVID). KVID informāciju var iepriekš paziņot: a) ar telekomunikāciju ;b) citu elektroniskās datu pārraides sistēmu; c) reģistrējoties PVD KP kā ekonomiskajam operatoram EK elektroniskajā datu apmaiņas sistēmā TRACES.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments