Veterinārā robežkontrole
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ievedot kravas Eiropas Savienībā, tās jāuzrāda robežkontrolei. Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts publicēts Komisijas Lēmumā 2007/275/ "Par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā
ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK".
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
30 dienu laikā PVD ģenerāldirektoarm
Atgādinājums
Veterinārajai kontrolei ir pakļautas trešo valstu izcelsmes dzīvnieku importa, tranzīta un eksporta kravas, dzīvnieku izcelsmes pārtikas un nepārtikas produktu importa un tranzīta kravas. Kontroli veic Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles punktos.
Brīdinājums
Kravu apritē iesaistītiem uzņēmumiem jābūt reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā.
Normatīvie akti
Veterinārmedicīnas likums
(Saeima; likumi; 2001.07.01.)
Dzīvnieku barības aprites likums
(Saeima; likumi; 2008.11.27.)
Eiropas Parlamenta un Padomes 29.04.2004. Regula (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu
(Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome; regula; 852; 2004.04.29.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv
PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.12.10.