Lēmums par jaunās pārtikas produkta statusu
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji, kuri gatavojas laist Eiropas Savienības tirgū jaunu pārtikas produktu, pārbauda, vai pārtikas produkts, ietilpst jaunās pārtikas regulējuma jomā.
Ja uzņēmēji nav pārliecināti par produkta statusu, tie var vērsties pēc palīdzības dalībvalsts kompetentajā institūcijā, kurā tie vispirms plāno laist tirgū jauno pārtikas produktu (Latvijā – Pārtikas un veterinārajā dienestā).
Lai saņemtu Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu par jaunās pārtikas produkta statusu, uzņēmējiem ir jāiesniedz noteikta informācija par produktu – konsultatīvais pieprasījums. Pārtikas un veterinārais dienests to izvērtē un sagatavo lēmumu, kurā norāda vai attiecīgais produkts ir uzskatāms par jaunu pārtikas produktu, tam pievienojot pamatojumu. Par pieņemto lēmumu Pārtikas un veterinārais dienests informē gan uzņēmēju, gan arī pārējās dalībvalstis un Eiropas Komisiju.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai noteiktu jaunās pārtikas produkta statusu, uzņēmumam ir jāiesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā konsultatīvais pieprasījums, tajā ietverot šādas ziņas:

1. pavadvēstuli;
2. tehnisko dokumentāciju;
3. pamatojošos dokumentus;
4. paskaidrojuma piezīmi, kas precizē iesniegto dokumentu mērķi un būtiskumu, kā arī apraksta saikni starp dažādajiem informācijas elementiem. Īpaši attiecībā uz pierādījumiem, kas iesniegti, lai pierādītu, ka Savienībā pārtikas produkts nozīmīgā apjomā cilvēka uzturā lietots pirms 1997. gada 15. maija, ja – lai spētu izdarīt secinājumu – jāizskata dokumenti no vairākiem avotiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pvd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Atļauto jauno pārtikas produktu Savienības saraksts ir iekļauts Eiropas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470 ( 2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02017R2470-20181017
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pvd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095230
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki