Dzimšanas reģistrācija (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: LĪVĀNU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki vai Bērna vecāku pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Civilstāvokļa akta reģistrācijas  atteikumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Reģistrēt bērna dzimšanas faktu var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.
Brīdinājums
Par reģistrācijas termiņa neievērošanu iespējams naudas sods saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203. pantu
Normatīvie akti
Civillikums
(Saeima; likumi; 0; 1992.09.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 197; 2012.12.14.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LĪVĀNU NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.10.10.