Uztura bagātinātāju reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai Latvijā laistu tirgū uztura bagātinātājus, tie ir jāreģistrē Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, to var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Valsts nodevu par uztura bagātinātāja reģistrāciju maksā pirms dokumentu iesniegšanas! Sīkāku informāciju skatīt pakalpojuma solī nr.1.
Brīdinājums
Latvijā atļauts laist tirgū tikai Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā iekļautus uztura bagātinātājus.
Normatīvie akti
Pārtikas aprites uzraudzības likums
(Saeima; likumi; 1998.03.20.)
Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 1145; 2011.01.01.)
Prasības uztura bagātinātājiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 685; 2015.12.11.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.07.