Darījumu apliecinošo kvīšu un biļešu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājiem, kuriem, ievērojot normatīvos aktus par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību, kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas var nelietot, Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz iesniegums par grāmatiņās brošētu kvīšu (biļešu) vai arī kvīšu (biļešu) numuru reģistrēšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātāji, kuri par darījumiem saņemot samaksu skaidrā naudā, darījumu drīkst apliecināt ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti vai numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu biļeti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nodokļu maksātājs grāmatiņās brošētas kvītis (biļetes) vai arī kvīšu (biļešu) numurus reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot pamatotu rakstisku iesniegumu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu – nodokļu maksātājs Elektroniskās deklarēšanas sistēmā izvēlas dokumentu „Jauns”, dokumentu grupu „Citi”, dokumenta veidu „Kvīšu numuru reģistrācijas iesniegums” vai „Biļešu numuru reģistrācijas iesniegums” un aizpilda iesniegumu. Grāmatiņās brošētu biļešu vai biļešu numuru elektronisku reģistrēšanu VID apstiprinās, nosūtot nodokļu maksātājam elektroniskā pasta vēstuli.
Reģistrējot grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes klātienē, VID jāiesniedz pamatotu iesniegumu un reģistrēšanai nepieciešamās grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes. Reģistrējot kvīšu vai biļešu numurus klātienē iesniegumu iesniedz  divos eksemplāros.
Lai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu jaunas kvītis (biļetes), jābūt iesniegtam pārskatam par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu (biļešu) izlietojumu par pēdējo ceturksni, kurā kvītis (biļetes) izlietotas vai anulētas.
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu (biļešu) vai kvīšu (biļešu) numuri tiek piereģistrēti ar to datumu, kad informācija tiek ievadīta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID klientu apkalpošana Aizkrauklē
VID klientu apkalpošana Alūksnē
VID klientu apkalpošana Balvos
VID klientu apkalpošana Bauskā
VID klientu apkalpošana Cēsīs
Parādīt visus...