Darījumu apliecinošo kvīšu un biļešu reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājiem, kuriem, ievērojot normatīvos aktus par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību, kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas var nelietot, Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz iesniegums par grāmatiņās brošētu kvīšu (biļešu),  kvīšu (biļešu) numuru vai arī elektronisko kvīšu numuru (veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji vai pasta komersanti) reģistrēšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātāji, kuri par darījumiem saņemot samaksu skaidrā naudā, darījumu drīkst apliecināt ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti, elektronisko kvīti  vai numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu biļeti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Hipersaite
Metodiskais materiāls
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1