Psihologu un psihoterapeitu konsultācijas
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
NVA reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt psihologa un psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas.

Psihologu individuālo un grupu konsultāciju laikā speciālists sniedz emocionālo atbalstu un palīdz risināt dažādas problēmsituācijas, lai palīdzētu bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū.

Psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas – ilgstošs konsultāciju process ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bez darba vismaz 12 mēn.;bez darba vismaz 12 mēn. un kuri vismaz 1 reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties NVA noteiktajos pasākumos;kuriem ir iespējama vai atbilstoši narkologa atzinumam ir noteikta alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Detalizētāka informācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2