Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Motivācijas programma darba meklēšanai – nodarbības, kuru ietvaros NVA reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek sniegta psiholoģiska palīdzība, atbalsts un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā, motivēšanas pasākumi, pilnveidotas sadzīves prasmes un nostiprinātas darba meklēšanas iemaņas:
- motivācijas programmas ilgums nepārsniedz 3 mēnešus, 80 akadēmisko stundu apmērā;
- programmu nodrošina individuāli vai grupās;
- programmas ietvaros nodrošina ēdināšanu un ja nepieciešams, transporta pakalpojumus nogādāšanai no bezdarbnieka dzīvesvietas uz pasākuma īstenošanas vietu un atpakaļ uz bezdarbnieka dzīvesvietu, kā arī izmitināšanu.

Paralēli motivācijas programmai ar klientu strādā arī sociālais mentors (nepārsniedzot 7 mēnešus, 136 akadēmisko stundu apmērā vai 572 akadēmisko stundu apmērā personām ar garīga rakstura traucējumiem) – darbā iekārtošanās asistents, kurš nodrošina individuālās konsultācijas ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, sniedz praktisku palīdzību un psiholoģisko atbalstu darba iekārtošanās jautājumos, palīdzot iekārtoties pastāvīgā darbā.

Papildus klientiem tiek nodrošināti papildu speciālisti, tai skaitā surdotulka pakalpojums.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav strādājuši ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos.
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.19.