Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pasākuma īstenošana notiek divos secīgos posmos:
1. Motivācijas programmas darba meklēšanai – nodarbības, kuru ietvaros NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem tiek sniegta psiholoģiska palīdzība, atbalsts un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanā, motivēšanas pasākumi, pilnveidotas sadzīves prasmes un nostiprinātas darba meklēšanas iemaņas:
- programmas ilgums - 20 darba dienas, katru darba dienu 8 akadēmiskās stundas;
- programmu nodrošina individuāli vai grupās;
- programmas ietvaros nodrošina ēdināšanu vienu reizi dienā;
- ja nepieciešams tiek nodrošināts transporta pakalpojums nogādāšanai uz programmas īstenošanas vietu un atpakaļ.

2. Sociālā mentora pakalpojums
Pēc dalības motivācijas programmā ilgstošajiem bezdarbniekiem nodrošina sociālo mentoru - darbā iekārtošanās asistentu, kurš sniedz praktisku palīdzību un psiholoģisko atbalstu darba iekārtošanās jautājumos, palīdzot iekārtoties pastāvīgā darbā.
Pakalpojuma ilgums nepārsniedz 3 mēnešus, ietverot ne mazāk kā 2 klātienes tikšanās mēnesī un ne mazāk kā 8 klātienes tikšanās visā mentora pakalpojumu sniegšanas periodā..
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav strādājuši ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties aktīvajos nodarbinātības pasākumos.
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Detalizētāka informācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Detalizētāka informācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1