Profesionālās piemērotības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem iespēju saņemt profesionālās piemērotības noteikšanu. Šo pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).

Profesionālās piemērotības noteikšana SIVA ilgs līdz 10 kalendāra dienām.  Profesionālās piemērotības noteikšanas ilgums tiek noteikts individuāli pārrunu laikā, SIVA speciālistiem izvērtējot klienta iepriekšējās zināšanas, spējas un prasmes, kā arī motivāciju atgriezties darba tirgū.

SIVA speciālisti:
- teorētiskās un praktiskās nodarbībās noskaidro klienta motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties, iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, novērtē veselības stāvokli un darbspējas;
- sniedz ieteikumus par bezdarbnieka veselības stāvoklim piemērotu darbu.

Pasākuma dalībniekiem:
- nodrošina nogādāšanu no dzīvesvietas vai NVA filiāles līdz profesionālās piemērotības noteikšanas vietai un atpakaļ;
- nodrošina ēdināšanu un dzīvošanu dienesta viesnīcā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bez darba vismaz 12 mēn.;bez darba vismaz 12 mēn. un kuri vismaz 1 reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties NVA noteiktajos pasākumos;kuriem ir iespējama vai atbilstoši narkologa atzinumam ir noteikta alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Detalizētāka informācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2