Profesionālās piemērotības noteikšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem iespēju saņemt profesionālās piemērotības noteikšanu. Šo pasākumu NVA īsteno sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).

Profesionālās piemērotības noteikšana SIVA ilgs līdz 5 kalendāra dienām.  Profesionālās piemērotības noteikšanas ilgums tiek noteikts individuāli pārrunu laikā, SIVA speciālistiem izvērtējot klienta iepriekšējās zināšanas, spējas un prasmes, kā arī motivāciju atgriezties darba tirgū.

SIVA speciālisti:
• teorētiskās un praktiskās nodarbībās noskaidro klienta motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties, iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, novērtē veselības stāvokli un darbspējas;

• sniedz ieteikumus par bezdarbnieka veselības stāvoklim piemērotu darbu.

Pasākuma dalībniekiem:
• nodrošina nogādāšanu no dzīvesvietas vai NVA filiāles līdz profesionālās piemērotības noteikšanas vietai un atpakaļ;
• nodrošina ēdināšanu un dzīvošanu dienesta viesnīcā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav strādājuši ilgāk par 2 mēnešiem bez pārtraukuma, un kuriem ir noteikta invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte.
Termiņš:
Pasākuma ilgums ir līdz 5 kalendāra dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Detalizētāka informācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2