Veselības pārbaudes
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
NVA reģistrētiem ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai dalības individuālā darba meklēšanas plānā paredzētajos pasākumos un savu atteikumu nav pamatojuši ar ārsta atzinumu vai invaliditāti, ir nodrošināta iespēja veikt padziļinātu veselības pārbaudi. Veselības pārbaudes ietver ārstu speciālistu apskati, laboratoriskos un funkcionālos izmeklējumus saskaņā ar arodslimību ārsta norīkojumu.

Atbilstoši veselības pārbaudes rezultātiem, arodslimību ārsts sniedz atzinumu, nosakot klienta piemērotību darbam ar veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem, kas iespējami piedāvātajā darbā.

Pasākuma dalībniekiem tiks nodrošināti transporta pakalpojumi nokļūšanai līdz ārstniecības iestādei (veselības pārbaudes veikšanas vietai) un atpakaļ.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bez darba vismaz 12 mēn.;bez darba vismaz 12 mēn. un kuri vismaz 1 reizi ir atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties NVA noteiktajos pasākumos;kuriem ir iespējama vai atbilstoši narkologa atzinumam ir noteikta alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarība
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.19.