Rakšanas darbu atļauju izsniegšana (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Visos gadījumos, kad nepieciešama rakšanas darbu veikšana (rokot dziļāk par 0,3 m) pašvaldības administratīvajā teritorijā, pirms darbu sākšanas jāsaņem rakšanas darbu atļauja. Patvaļīga rakšanas darbu veikšana pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegta
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1