Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā/nojaukšana (Jēkabpils pilsētas būvvalde)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pasūtītājs un būvētājs ierosina būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, iesniedzot būvvaldē attiecīgos dokumentus
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Cits JĒKABPILS PILSĒTAS BŪVVALDE
Klātienē: Jaunā iela 31C, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 65231005